Patrick Kileste

Partner en Bemiddelaar

T. +32 2 486 07 02

M. +32 475 23 12 82

Studies:


Licentiaat rechten aan de UCL, 1983

Opleiding bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center


Loopbaan:


Patrick Kileste, vennoot en medeoprichter van het kantoor, studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij begon zijn activiteiten aan de Balie van Brussel in 1983. Hij werkte voor verscheidene kantoren en was een van de oprichters van de vereniging BuyleLegal.

Hij wordt aanzien als een van de beste specialisten in commercieel distributierecht (verkoopconcessies, franchising, agenturen), met inbegrip van de Europese rechtsaspecten. In deze materie publiceerde hij sinds 1985 onder meer jurisprudentiële onderzoeken en een boek gewijd aan 50 jaar toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.


In autodistributierecht is hij een van de enige advocaten die alleen willen optreden voor concessiehouders of importeurs. In die hoedanigheid is hij lid van EDL (European Distribution Lawyer), een internationale vereniging die advocaten en vertegenwoordigers van beroepsfederaties groepeert.

Hij is buitengewoon lid van de Belgische Franchise Federatie en werd er in 2011 benoemd tot Voorzitter van het College van Experten.

Hij is ook gespecialiseerd in vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft het oplossen van aandeelhoudersconflicten.

Hij schreef talrijke wetenschappelijke publicaties en geeft vaak toespraken over de materies waarop hij zich toelegt.

Ook treedt hij op als nationaal of internationaal scheidsrechter en is hij lid van het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie), waar hij deel uitmaakte van het Juridisch Comité.

Hij is geboeid door alternatieve technieken voor conflictoplossing en volgde talrijke opleidingen terzake, onder meer in beredeneerd onderhandelen en in geweldloze communicatie.

Dankzij deze opleidingen kan hij zijn klanten doeltreffend bijstaan in alle onderhandelingen, zelfs op gebieden buiten zijn uitverkoren terreinen, bijvoorbeeld successieconflicten.

Hij volgde de opleiding van bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center (BBMC, nu bMediation) en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is lid van de bemiddelingscommissie van de balie van Brussel.

Hij spreekt Frans en Engels en heeft een goede kennis van het Nederlands.

Andere activiteiten:


Patrick Kileste:

is lid van het CEPANI en was lid de wetenschappelijke raad ervan (Belgisch centrum voor nationale en internationale arbitrage),

is buitengewoon lid van de BFF (Belgische Franchise Federatie), waarbinnen hij voorzitter was van het College van Experten en deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische Commissie,

is medeoprichter van de vzw ACNV België,

was oprichter van de vzw Alpha et Omega,

verstrekt opleidingen in Geweldloze Communicatie in de juridische sector,

geeft een cursus « bemiddelen en commercieel onderhandelen » voor de Franstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel,

is initiatiefnemer van de beweging « een andere manier van advocaat zijn ».


Publicatie(s):


Alle publicaties van Patrick Kileste

Jean-Pierre Brusseleers

Partner

M. +32 475 21 44 44

Opleiding:


Droit fiscal – Ecole Supérieure des Sciences Fiscales – Bruxelles (1983)

Droit des Affaires – European Institute of Amsterdam – Amsterdam (1979)

Licencié en droit – University of Leuven (KUL) – Leuven (1977)


Loopbaan:


Jean-Pierre Brusseleers heeft een uitgebreide praktijk in fusies en overnames, bijzonder op het vlak van het energierecht. Als lead counsel heeft hij met succes een indrukwekkend aantal investeringsprojecten geleid, waaronder omvangrijke Europese infrastructuurprojecten onder de vorm van grensoverschrijdende joint ventures in de gas- en elektriciteitssector. Als advocaat treedt hij op als counsel en litigator. Hij is verantwoordelijk voor de relaties van het kantoor met het internationaal netwerk ADVOC die wereldwijd meer dan honderd onafhankelijke advocatenkantoren verzameld. Hij is lid van de Nederlandstalige Brusselse balie sinds het jaar 1983.

Michel Caluwaerts

Partner

T. +32 2 486 07 08

M. +32 478 76 91 01

 

Loopbaan:


Michel Caluwaerts is licentiaat rechten bij de Université Catholique de Louvain (UCL), met diploma in bestuur en beheer van ondernemingen eveneens bij de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij is ingeschreven bij de Franstalige orde van advocaten te Brussel sinds 1994.
Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en in recht inzake handelsdistributie (verkoopsconcessie, agentuur, franchise, verkoopsweigering) en is opgetreden bij talrijke geschillen, zowel ten behoeve van de verdelers als van de opdrachtgevers of concessiegevers. Deze ervaring heeft hem toegelaten een scherpe methode te ontwikkelen voor de bepaling van de verschuldigde schadevergoedingen bij verbreking van dit soort van contracten.
Voor het vennootschapsrecht treedt hij regelmatig op voor de juridische bijstand aan ondernemingen en geschillen inzake het maatschappelijk leven, tussen vennoten, zaakvoeders of bestuurders.

Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in de materies van zijn specialisatie.

Hij spreekt Frans en Engels. Hij heeft ook een goede kennis van het Nederlands.

Dimitri De Ryck

Partner

T. +32 2 486 07 07

M. +32 475 21 89 28

Opleiding:


Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL), 2006

Speciaal Master's graad in fiscaal beheer van de Solvay Business School, 2011


Loopbaan:


Dimitri De Ryck heeft een licentiaat rechten van de Université Catholique de Louvain gericht naar fiscaalrecht en zakenrecht. Hji is gespecialiseerd in fiscaalrecht en titularis van een Speciale Master's graad in fiscaal beheer van de Solvay Business School. Hij heeft ook een belangrijke expertiseniveau in erfrecht, eigendomsplanning en in zakenrecht ( vennootschapsrecht, contractenrecht, financieel recht) verkregen namelijk tijdens zijn ervaring in de notarispraktijk.

Dimitri De Ryck begon zijn advocaatsactiviteit in 2007 in de balie van Nijvel in het Cabinet Janssens & associés waarvan hij partner werd in 2012.

Vandaag is hij ingeschreven in de franstalige orde van de balie van Brussel sinds 2014, datum waarop hij in het kantoor Buyle Legal aankwam.

Hij bereid en geeft conferenties over verschillende onderwerpen aangaande fiscaalrecht en zakenrecht.

Hij heeft een dagelijkse praktijk van fiscaalrecht, erfrecht en zakenrecht.


 

Nadia Borsali

Partner

T. +32 2 486 07 03

M. +32 488 03 23 31

Career:


Nadia Borsali holds a degree in International and European Law from Paris I Panthéon-Sorbonne University (2013), a Master degree in International Private Law from Strasbourg University (2014), and a Master degree in Civil and Criminal Law from Université Libre de Bruxelles (2015).

She is a lawyer at the Brussels Bar since September, 2015, and did a mediation internship during one year (2014/2015).

She speeks French, English and Spanish.

Manon De Neubourg

Partner

T. +32 2 486 07 04

M. +32 471 31 20 75

Studies:


Manon behaalde een Master in Economisch Recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB 2020), die ze met onderscheiding behaalde.


Loopbaan:


KMS Partners

Een andere manier om conflicten te voorkomen en te beheren

KMS Partners is een vereniging van advocaten en bemiddelaars die bestaat uit Patrick Kileste, Michel Caluwaerts en Dimitri De Ryck.
De oprichters van KMS Partners werkten eerst binnen grote structuren, maar kozen ervoor om een kleinere structuur op te richten waarmee eventuele belangen- en waardeconflicten kunnen worden vermeden.

KMS Partners steunt op twee krachtlijnen:

enerzijds, doorgedreven specialisatie in vakgebieden: commerciële distributie, vennootschapsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, vermogensrecht, familierecht en internationaal privaatrecht;

anderzijds, het bevorderen van « een andere aanpak van conflicten » door te kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechting.

De leden van KMS Partners kunnen hun klanten uiteraard bijstand verlenen in al deze rechtsgebieden.

 

Om op elke vraag te kunnen antwoorden, hebben de leden van KMS Partners zich aangesloten bij een aantal formele en informele netwerken, op zowel nationaal als internationaal niveau.

 

De leden van KMS Partners kunnen in deze vakgebieden dus beantwoorden aan de behoeften van alle ondernemingen of particulieren, en bijstand verlenen aan iedereen die te maken krijgt met een conflict en dit op de meest gepaste wijze behandeld wil zien.

Distributie- en mededingingsrecht

Patrick Kileste is bijzonder actief op het vlak van het commerciële distributierecht, op zowel nationaal als Europees niveau. Regelmatig verstrekken zij hun diensten aan verenigingen van autoconcessiehouders of aan autoconcessiehouders, verlenen zij bijstand aan franchisegevers bij het oprichten van hun netwerk of bij het beheer van hun relaties met hun franchisenemers, aan franchisenemers in het kader van eventuele moeilijkheden met hun franchisegever, aan committenten en handelsagenten, alsook aan andere spelers uit de distributiesector.

 

Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het mededingingsrecht en in het internationale privaatrecht, die heel vaak in interactie treden met het commerciële distributierecht.

Zij publiceerden verscheidene werken over commerciële samenwerkingsovereenkomsten, die handelden over verkoopconcessies, franchising en handelsagenturen. Tevens publiceren zij al meer dan 25 jaar kronieken over de rechtspraak inzake verkoopconcessies en schrijven zij regelmatig artikels of commentaren over uitspraken in de meest prestigieuze Belgische juridische tijdschriften (Journal des Tribunaux, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, Revue Critique de Jurisprudence Belge, JLMB). Regelmatig geven zij conferenties over deze materies.

 

Patrick Kileste is lid van de Belgische Franchise Federatie, waar hij deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische commissie en voorzitter is van het College van Experten.


Vennootschapsrecht
verkoop van vennootschappen
conflicten tussen aandeelhouders aansprakelijkheid van de bestuurders

Patrick Kileste, Jean-Pierre Brusseleers, Michel Caluwaerts, en Dimitri De Ryckzijn ook heel actief in het vennootschapsrecht, om bijstand te verlenen bij zowel het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten bij de oprichting van de vennootschap als het toetreden van nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal, de verkoop van ondernemingen of conflicten tussen aandeelhouders en de problematiek rond de aansprakelijkheid van de bestuurders.
Zij publiceerden ook diverse bijdragen en gaven conferenties over deze onderwerpen.

Vermogensrecht, familierecht en internationaal privaatrecht

Dimitri De Rycklegt zich al vele jaren toe op vermogens-successierecht, familierecht en internationaal privaatrecht, maar ook op het contractenrecht en het burgerlijk recht op het vlak van minnelijke schikkingen.

T. +32 2 486 07 02

M. +32 475 23 12 82

Studies:


Licentiaat rechten aan de UCL, 1983

Opleiding bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center


Loopbaan:


Patrick Kileste, vennoot en medeoprichter van het kantoor, studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij begon zijn activiteiten aan de Balie van Brussel in 1983. Hij werkte voor verscheidene kantoren en was een van de oprichters van de vereniging BuyleLegal.

Hij wordt aanzien als een van de beste specialisten in commercieel distributierecht (verkoopconcessies, franchising, agenturen), met inbegrip van de Europese rechtsaspecten. In deze materie publiceerde hij sinds 1985 onder meer jurisprudentiële onderzoeken en een boek gewijd aan 50 jaar toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.


In autodistributierecht is hij een van de enige advocaten die alleen willen optreden voor concessiehouders of importeurs. In die hoedanigheid is hij lid van EDL (European Distribution Lawyer), een internationale vereniging die advocaten en vertegenwoordigers van beroepsfederaties groepeert.

Hij is buitengewoon lid van de Belgische Franchise Federatie en werd er in 2011 benoemd tot Voorzitter van het College van Experten.

Hij is ook gespecialiseerd in vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft het oplossen van aandeelhoudersconflicten.

Hij schreef talrijke wetenschappelijke publicaties en geeft vaak toespraken over de materies waarop hij zich toelegt.

Ook treedt hij op als nationaal of internationaal scheidsrechter en is hij lid van het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie), waar hij deel uitmaakte van het Juridisch Comité.

Hij is geboeid door alternatieve technieken voor conflictoplossing en volgde talrijke opleidingen terzake, onder meer in beredeneerd onderhandelen en in geweldloze communicatie.

Dankzij deze opleidingen kan hij zijn klanten doeltreffend bijstaan in alle onderhandelingen, zelfs op gebieden buiten zijn uitverkoren terreinen, bijvoorbeeld successieconflicten.

Hij volgde de opleiding van bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center (BBMC, nu bMediation) en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is lid van de bemiddelingscommissie van de balie van Brussel.

Hij spreekt Frans en Engels en heeft een goede kennis van het Nederlands.

Andere activiteiten:


Patrick Kileste:

is lid van het CEPANI en was lid de wetenschappelijke raad ervan (Belgisch centrum voor nationale en internationale arbitrage),

is buitengewoon lid van de BFF (Belgische Franchise Federatie), waarbinnen hij voorzitter was van het College van Experten en deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische Commissie,

is medeoprichter van de vzw ACNV België,

was oprichter van de vzw Alpha et Omega,

verstrekt opleidingen in Geweldloze Communicatie in de juridische sector,

geeft een cursus « bemiddelen en commercieel onderhandelen » voor de Franstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel,

is initiatiefnemer van de beweging « een andere manier van advocaat zijn ».


Publicatie(s):


Alle publicaties van Patrick Kileste

M. +32 475 21 44 44

Opleiding:


Droit fiscal – Ecole Supérieure des Sciences Fiscales – Bruxelles (1983)

Droit des Affaires – European Institute of Amsterdam – Amsterdam (1979)

Licencié en droit – University of Leuven (KUL) – Leuven (1977)


Loopbaan:


Jean-Pierre Brusseleers heeft een uitgebreide praktijk in fusies en overnames, bijzonder op het vlak van het energierecht. Als lead counsel heeft hij met succes een indrukwekkend aantal investeringsprojecten geleid, waaronder omvangrijke Europese infrastructuurprojecten onder de vorm van grensoverschrijdende joint ventures in de gas- en elektriciteitssector. Als advocaat treedt hij op als counsel en litigator. Hij is verantwoordelijk voor de relaties van het kantoor met het internationaal netwerk ADVOC die wereldwijd meer dan honderd onafhankelijke advocatenkantoren verzameld. Hij is lid van de Nederlandstalige Brusselse balie sinds het jaar 1983.

T. +32 2 486 07 08

M. +32 478 76 91 01

 

Loopbaan:


Michel Caluwaerts is licentiaat rechten bij de Université Catholique de Louvain (UCL), met diploma in bestuur en beheer van ondernemingen eveneens bij de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij is ingeschreven bij de Franstalige orde van advocaten te Brussel sinds 1994.
Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en in recht inzake handelsdistributie (verkoopsconcessie, agentuur, franchise, verkoopsweigering) en is opgetreden bij talrijke geschillen, zowel ten behoeve van de verdelers als van de opdrachtgevers of concessiegevers. Deze ervaring heeft hem toegelaten een scherpe methode te ontwikkelen voor de bepaling van de verschuldigde schadevergoedingen bij verbreking van dit soort van contracten.
Voor het vennootschapsrecht treedt hij regelmatig op voor de juridische bijstand aan ondernemingen en geschillen inzake het maatschappelijk leven, tussen vennoten, zaakvoeders of bestuurders.

Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in de materies van zijn specialisatie.

Hij spreekt Frans en Engels. Hij heeft ook een goede kennis van het Nederlands.

T. +32 2 486 07 07

M. +32 475 21 89 28

Opleiding:


Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL), 2006

Speciaal Master's graad in fiscaal beheer van de Solvay Business School, 2011


Loopbaan:


Dimitri De Ryck heeft een licentiaat rechten van de Université Catholique de Louvain gericht naar fiscaalrecht en zakenrecht. Hji is gespecialiseerd in fiscaalrecht en titularis van een Speciale Master's graad in fiscaal beheer van de Solvay Business School. Hij heeft ook een belangrijke expertiseniveau in erfrecht, eigendomsplanning en in zakenrecht ( vennootschapsrecht, contractenrecht, financieel recht) verkregen namelijk tijdens zijn ervaring in de notarispraktijk.

Dimitri De Ryck begon zijn advocaatsactiviteit in 2007 in de balie van Nijvel in het Cabinet Janssens & associés waarvan hij partner werd in 2012.

Vandaag is hij ingeschreven in de franstalige orde van de balie van Brussel sinds 2014, datum waarop hij in het kantoor Buyle Legal aankwam.

Hij bereid en geeft conferenties over verschillende onderwerpen aangaande fiscaalrecht en zakenrecht.

Hij heeft een dagelijkse praktijk van fiscaalrecht, erfrecht en zakenrecht.


 

T. +32 2 486 07 03

M. +32 488 03 23 31

Career:


Nadia Borsali holds a degree in International and European Law from Paris I Panthéon-Sorbonne University (2013), a Master degree in International Private Law from Strasbourg University (2014), and a Master degree in Civil and Criminal Law from Université Libre de Bruxelles (2015).

She is a lawyer at the Brussels Bar since September, 2015, and did a mediation internship during one year (2014/2015).

She speeks French, English and Spanish.

T. +32 2 486 07 04

M. +32 471 31 20 75

Studies:


Manon behaalde een Master in Economisch Recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB 2020), die ze met onderscheiding behaalde.


Loopbaan:


EDL

KMS Partners is aangesloten bij EDL (European Distribution Lawyers), een Europees netwerk van advocaten en specialisten in het commerciële distributierecht, dat zich vooral toelegt op de sector van de autodistributie.
De vennoten van KMS Partners ontwikkelden met de jaren een netwerk van bevoorrechte contacten met confraters die zijn gespecialiseerd in complementaire materies. Dankzij deze vrije activiteiten zonder exclusiviteit kunnen zij nauw samenwerken met de beste specialisten, zonder de beperkingen die doorgaans eigen zijn aan grote structuren.

ww.eudistributionlawyers.eu

 

Expert Franchise Business club

Patrick Kileste is lid van de Franchise Business Club

 

Beroepsverenigingen met een vaste relatie :

KMS Partners
Terhulpensesteenweg , 150
1170 Brussel

T. +32 2 486 07 00
F. +32 2 486 07 01